Ympäristöviestinnän ATK taidot

Kurssilla käsitellään neljää tietokoneohjelmaa:

Photoshop on tarkoitettu pikseligrafiikan, kuten valokuvien käsittelyyn.

Indesign ja Pagemaker ovat tarkoitetut julkaisujen taittoon.

Illustrator on tarkoitettu piirroskuvien tekoon.

DreamWeaver ja Homesite ovat tarkoitetut webbisivujen tekoon.

Photoshop

Illustrator

Indesign

Dreamwea-
ver