Kuvan tuominen Indesigniin

Taitto-ohjelman yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on kuvan linkittäminen dokumenttiin. Normaalisti vähänkin suuremmat kuvat vain linkitetään, eikä upoteta dokumenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että huolimatta suurestakin kuvamäärästä itse Indesing-dokumentti pysyy pienenä ja nopeana käsitellä. Vasta tulostuksen yhteydessä varsinaiset kuvat liitetään printterille menevään tiedostoon. Etuina tässä on se, että yksittäisten kuvien muokkaaminen on mahdollista senkin jälkeen, kun ne on liitetty taitto-ohjelmaan. Näin ollen, jos ensimmäisessä koetulostuksessa jokin kuva on liian tumma tai vaalea, voidaan sitä helposti vielä muuttaa photoshopilla ja kun taitto-ohjelma seuraavan kerran käynnistetään, hakee se muokatun tiedostot sisäänsä. Haittana tässä on se, että kun dokumentti tallennetaan toisella koneella työskentelyä varten täytyy muistaa tallentaa myös kaikki siihen linkitetyt kuvatiedostot. Indesign oletusarvoisesti upottaa 48 kilotavun kuvat dokumenttiin ja sitä suuremmat kuvat se linkittää.

Kuva tuodaan Indesigniin sijoita komennolla: File --> Place:

Valinnasta aukeaa seuraavanlainen ikkuna:

Joidenkin tiedostomuotojen kanssa saattaa olla tarpeen ruksata kohta Show Import Options ainakin silloin, jos sijoituksessa tapahtuu jotain kummallista. Kuitenkin useimmiten ei tässä tarvitse muuta kuin hakea tervittava kuvatiedosto. Jos kyseinen kohta on ruksattuna aukeaa seuraavanlainen ikkuna:

Tässä ikkunassa voi määritellä tuotavalle kuvalle väriprofiilin, jos se poikkeaa oletusprofiilista. Jos photoshopissa kuvalle on määritetty rajaava reitti tai alfa-kanava voidaan sen käyttöä ohjata myös tässä ikkunassa.

Tämän jälkeen osoitetaan hiirellä paikka, mihin kuva liitetään. Kannattaa heti piirtää suurinpiirtein lopullisen kuvan kokoinen nelikulmio johon kuva asettuu. Kuvan tulisi olla seuraavan näköinen, sinisistä neliöistä liikuttamalla voi muuttaa kuvan kokoa.

Jos kuvan paikkaa haluaa säätää matemaattisen tarkasti, voidaan se tehdä ominaisuuspaletissa, jossa voidaan syöttää kuvan kulmille tai keskipisteelle tarkat koordinaatit sivuun tai syöttää kuvan tarkka koko.

Indesign luo kaikille kuville íkkunan johon kuva sijoittuu. Jos ikkuna on pienempi kuin siinä oleva kuva näkyy kuvasta vain osa. Kuvan voi muuttaa ikkunaan sopivaksi valitsemalla Object --> Fitting --> Fit Content Proportionally:

Jos taas haluaa ikkunan olevan jämptisti kuvan kokoinen voi valita Object --> Fitting --> Fit Frame to Content:

Tässäkin sijoituksessa tuli ongelma, että teksti jäi kuvan alle, joka voidaan ratkaista muuttamalla tekstin kierrätystä Text Wrap -ikkunassa:

Ylhäällä on valinta, jossa voidaan valita kierrätystavan: onko teksti kuvan päällä vai väistääkö teksti kuvaa. Keskimmäisessä valinnassa teksti kiertää kuvan sisältöä, mitä voi kokeilla ainakin piirroskuvien kohdalla. Tekstin kirrätys luo kuvan ympärille vaalen sinisen laatikon, joka kertoo alueen, jota teksti kiertää. Sitä voi muokata tavallisilla piirtotyökaluilla, joloin voidaan teksti tuoda osittain kuvan päälle osittain ei. Ikkunan keskikohdassa määritellään se kuinka paljon tilaa jää kuvan ja tekstin väliin. Nyt kuvaikkunan tulisi näyttää seuraavalta:

 

Kuvassa vaaleansininen viiva tarkoittaa aluetta, jonka teksti kiertää.

Edellinen Seuraava

Indesign CS4

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Muotoilut
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Kuvien tuominen
Kuvan asetukset
Kuvan upotus
Anfangi
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Indesign CS2

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Muotoilut
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Kuvien tuominen
Kuvan asetukset
Kuvan upotus
Anfangi
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Pagemaker

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Muotoilut
Kuvien tuominen
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Alkuun