Tekstityylien muokkaus

Taitossa on keskeistä, että kaikki toisiaan vastaavat tekstilohkot ovat ulkomuodoltaan samanlaisia, mitä tulee käytettyyn fonttiin, sen kokooon ja tyylin kuten myös kappalemäärittelyihin. Näin rytmitetään julkaisu lukijan kannalta loogisesti. Ideana on, että kaikille erilaisille tekstityypeille (esim. ingressi, väliotsikot ja leipäteksti) annetaan nimi ja muokataan niille haluttu ulkomuoto. Näin ollen varsinaiselle tekstille ei tarvitse tehdä muuta kuin määritellä se, mihin tekstityyppiin se kuulu.

Tekstityyppejä päästään muokaamaan valikosta Muotoilu --> Tyylimäärittelyt:

Valinnasta aukeaa seuraavanlainen ikkuna, jossa voi valita muokattavan tyylin tai perustaa uuden tyylin:

Valittaessa muokkaa avautuu seuraavanlainen ikkuna, jossa valitaan se, mitä muokataan: kirjasinta, kappelemäärittelyjä, sarkainasetuksia vai tavutusta. Ikkunassa voidaan määritellä myös se mihin tyyliin käytty tyyli perustuu, mikä tarkoittaa sitä, että jos tyylin johon nykyinen tyyli perustuu tehdään muutoksia ne periytyvät myös tälle tyylille. Hyvin tavallista on esimerkiksi se, että ingressin tyyli perustuu leipätekstiin ja on vain hieman sitä suurempaa ja kursiivilla. Tällöin, jos leipätekstin kirjaisin vaihdetaan, vaihtuu se myös ingressissä uutta kirjaisinta vastaavaan kursiiviin. Seur. tyyli tarkoittaa sitä, mikä tyyli tavallisimmin seuraa tätä tyyliä. Käytännössä tällä ei ole paljoa merkitystä ellei Pagemakeriä käytä tekstin kirjoittamiseen.

Kirjasinmäärittelyistä aukeaa seuraavanlainen ikkuna, josta valitaan käytetty kirjaisin, sen koko ja tyyli. Tässä voi valita kirjaisimelle myös haluamansa värin.

Kappelemäärittelyistä aukeaa seuraavanlainen ikkuna, jossa määritellään kappaleen ulkonäköön liittyvät seikat. Kappalevälistä voidaan määritellä tyhjää tilaa käytetyn tekstityylin mukaisen kappaleen eteen tai jälkeen. Huomaa, että todellinen väli kappaleiden välissä syntyy sitten edeltävän kappaleen Jälkeen-kohdan ja seuraavan kappaleen Ennen-kohdan summasta. Sisennyksessä määritellään mitat sille, kuinka paljon kappaleen tekstiä siirretään sisällepäin, tämä arvo voi olla myös negatiivinen, jolloin reuna siirtyy ulospäin. Palstalinjauksella tarkoitetaan sitä, miten kappaleen oikea ja vasen reuna tasataan palstaan, vai onko teksti keskitetty. Lisäksi täällä voidaan määrätä tiettyjä erikoistoimintoja, joista ainakin kannattaa huomata automaattiseen sisällysluetteloon liittäminen.

Sarkainasetuksia voi muokata tästä, jos on tarvetta, mutta koska ensirivin sisennyksen pystyi tekemään kappalemäärityksissä, niin sarkain asetuksiin tarvinnee puuttua vain, jos on aikeita laatia taulukoita:

Viimeisessä ikkunassa voidaan määritellä tavutus pois tai se, miten tavutus toimii. Algoritmia en ole kokeillut, mutta sanasto on Pagemakerissa varsin suppea.

Edellinen Seuraava

Indesign CS4

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Muotoilut
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Kuvien tuominen
Kuvan asetukset
Kuvan upotus
Anfangi
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Indesign CS2

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Muotoilut
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Kuvien tuominen
Kuvan asetukset
Kuvan upotus
Anfangi
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Pagemaker

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Muotoilut
Kuvien tuominen
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Alkuun