Uuden aloitus

Uutta Indesign-dokumenttia luotaessa on muutamia kohtia, joita kannattaa katsoa tarkemmin. Ensiksi kuitenkin avataan New Document -ikkuna kohdasta File --> New --> Document:

Valinnasta aukeaa seuraavanlainen ikkuna:

Tässä ikkunassa määritellään julkaisun sivukoko (Page Size), suunta (Orientation) ja sivumäärä (Number of Pages). Muita tärkeitä valintoja on se halutaanko taitossa tarkastella juttua sivu vai aukeama kerrallaan (Facing Pages). Tässä vaiheessa määritellään muös marginaalien (Margins) koko ja palstojen määrä (Columns Number) ja niiden väli (Columns Gutter). Ennen julkaisun tekoa on todella syytä miettiä nämä asiat valmiiksi, koska ainoastaan sivumäärää on helppo muuttaa myöhemmin. Kaikkien muiden tekijöiden muuttaminen jälkikäteen, aiheuttaa myös melkoista uudelleenjärjestelyä itse dokumentissakin.

Painettaessa napista More Options aukeaa Bleed and Slug -valikko. Tässä kohdassa määritellä varsinaisen dokumentin ulkopuolelle menevän alueen laajuus. Jos dokumentti tulostetataan esim tavallisella kopiokoneella tai tulostimella, jolla reunaton tulostus on mahdotonta näiden on syytä olla 0. Jos taas dokumentti on tarkoitus painaa painokoneella ja on tarkoitus sijoittaa taustavärejä tai kuvia aivan paperin reunaan, tulee kohtaan Bleed asettaa arvoksi 2-3 mm, jolloin dokumentin ympärille tulee punainen kehys, johon saakka tulee venyttää kaikki reunaan tulevat kohteet, jottei painokoneen leikkausvirheet näkyisi valkoisina rantuina paperin reunassa. Slugilla taas tarkoitetaan ylimääräistä aluetta sivun ympärillä, jonne voi tarvittaessa tehdä merkintöjä esim. kirjapainoa varten, joita ei ole tarkoitus tulostaa lopullisessa painotuotteessa.

Edellinen Seuraava

Indesign CS4

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Muotoilut
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Kuvien tuominen
Kuvan asetukset
Kuvan upotus
Anfangi
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Indesign CS2

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Muotoilut
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Kuvien tuominen
Kuvan asetukset
Kuvan upotus
Anfangi
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Pagemaker

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Muotoilut
Kuvien tuominen
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Alkuun