Pdf-tiedoston laatiminen

Yksi erittäin käyttökelpoinen ominaisuus Indesignissa on se, että se kykenee tuottamaan pdf-tiedostoja. Pdf-tiedostoihin olet varmaankin törmännyt netissä ja yksi sen käyttömuodoista onkin julkaisujen levittäminen netin välityksellä, mihin toimeen tiedostomuoto on mitä erinomaisin. Sitä voi myös käyttää julkaisun siirtämiseen toiselle koneelle tulostusta varten ja kaikki vähänkin isommat julkaisut kannattaa koetulostaa tekemällä niistä ensin pdf-tiedosto, sillä siinä paljastuvat useimmat dokumentin rakenteelliset ongelmat. Pdf-tiedoston tekeminen aloitetaan valitsemalla File --> Export:

Valinnasta aukeaa seuraavanlainen ikkuna, jossa tallennusmuodoksi valitaan Adobe PDF:

Seuraavassa ikkunassa valitaan se, millaisilla asetuksilla PDF-tiedosto tehdään. Tällöin käytössä on kaksi varsin käyttökelpoista esimääriteltyä asetusta: High Quality Print tai Smallest File Size. Smallest File Size tarkoittaa nimensä mukaisesti dokumenttia, jota on tarkoitus katsella tietokoneruudulla, ja on siten optimoitu mahdollisimman pienikokoiseksi ja kuvat melko karkeiksi. High Quality Print on taas optimoitu tulostukseen ja siinä kuvat ovat paljon terävemmät, mutta se viekin huomattavasti enemmän tilaa.

Lopuksi paina Export. Jos olet ruksinut kohdan View PDF after Exporting, avaa ohjelma vielä valmiin tiedoston adobe readeriin tarkasteltavaksi.

 

Edellinen Seuraava

Indesign CS4

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Muotoilut
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Kuvien tuominen
Kuvan asetukset
Kuvan upotus
Anfangi
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Indesign CS2

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Muotoilut
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Kuvien tuominen
Kuvan asetukset
Kuvan upotus
Anfangi
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Pagemaker

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Muotoilut
Kuvien tuominen
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Alkuun