Uuden aloitus

Uutta pagemaker-dokumenttia luotaessa on muutamia kohtia, joita kannattaa katsoa tarkemmin. Ensiksi kuitenkin avataan Julkaisun määrittely -ikkuna kohdasta arkisto --> uusi:

Valinnasta aukeaa seuraavanlainen ikkuna:

Tässä ikkunassa määritellään julkaisun sivukoko, suunta ja sivumäärä. Muita tärkeitä valintoja on se tehdäänkö kaksipuoleista julkaisua ja halutaanko taitossa tarkastella juttua sivu vai aukeama kerrallaan. Tässä vaiheessa määritellään muös marginaalien koko. Ennen julkaisun tekoa on todella syytä miettiä nämä asiat valmiiksi, koska ainoastaan sivumäärää on helppo muuttaa myöhemmin. Kaikkien muiden tekijöiden muuttaminen jälkikäteen, aiheuttaa myös melkoista uudelleenjärjestelyä itse dokumentissakin. Huomaa, että kaksipuoleisuuden valitseminen tässä ei automaattisesti tarkoita sitä, että dokumentti tulostetaan kaksipuoleisesti, vaan ainoastaan mahdollistaa sen.

Edellinen Seuraava

Indesign CS4

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Muotoilut
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Kuvien tuominen
Kuvan asetukset
Kuvan upotus
Anfangi
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Indesign CS2

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Muotoilut
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Kuvien tuominen
Kuvan asetukset
Kuvan upotus
Anfangi
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Pagemaker

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Muotoilut
Kuvien tuominen
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Alkuun