Kuvan upotus

Taitto-ohjelman yksi perustehtäviä on kuvan upottaminen dokumenttiin. Tällä tarkoitetaan kuvan pääkohteen irrottamista kuvasta niin, että että kuvan tausta jää näkymättömiin. Ensimmäiseksi upotettava kuva tuodaan normaalisti Indesiginiin.

Kuva tuodaan Indesigniin sijoita komennolla: File --> Place:

Tämän jälkeen kuvan ympärille piirretään viiva kynätyökalulla. Kynätyökalu toimii samalla tavoin kuin Illustratorissakin. Piirtovärinä kannattaa olla jokin taustastaan selvästi erottuva väri ja täyttöväriä ei pidä olla.

Kun reitti on piirretty kuvan ympärille, valitse kuva ja siirrä se leikepöydälle komennolla Edit --> Cut:

Nyt valitse piirtämäsi kehys ja liitä kuva siihen komennolla Edit --> Paste Into:

Lopuksi muuta kehyksen reunaviiva näkymättömäksi:

Lopputuloksen pitäisi näyttää kutakuinkin tältä. Tarvittaessa voit parennella upotuksen ulkoreunaa vielä tässä vaiheessa samoilla työkaluilla kuin Illustratorissakin.

Upotettujen kuvien kohdalla voi tekstin laittaa kiertämään kuvan muotoa nyt piirretyn viivan mukaisesti. Valitaan Text Wrap -ikkunassa kolmas kierrätystyyppi ja valitaan etäisyys jolla teksti kiertää kuvaa:

Nyt kuvaikkunan tulisi näyttää seuraavalta:

 

Kuvassa vaaleansininen viiva tarkoittaa aluetta, jonka teksti kiertää.

Edellinen Seuraava

Indesign CS4

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Muotoilut
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Kuvien tuominen
Kuvan asetukset
Kuvan upotus
Anfangi
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Indesign CS2

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Muotoilut
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Kuvien tuominen
Kuvan asetukset
Kuvan upotus
Anfangi
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Pagemaker

Uuden aloittaminen
Sivupohjat
Tekstin tuominen
Tyylimäärittelyt
Muotoilut
Kuvien tuominen
Värit
Riviongelmat
Kirjanen
Pdf:n teko

Alkuun