Varjon tekeminen esineelle tai tekstille

Varjon tekeminen tekstille aloitetaan valitsemalla itse teksti taustasta. Helpoiten se tapahtuu valitsemalla tekstin värialue (Select --> Color Range). Vastaavasti esineelle varjon tekeminen alkaa esineen valitsemisella, mikä tapauksesta riippuen saattaa olla paljon tässä esitettyä työläämpää.

Tällöin aukeaa seuraavanlainen ikkuna, jossa Fuzziness-säädöllä voi säätää sitä kuinka tarkkaan kohteen värin tulee vastata pipetoitua väriä (Mitä suurempi arvo sitä suurempi poikkeama valitusta väristä sallitaan.):

Kuvassa valinnan tulisi näyttää tältä:

Luodaan uusi taso, joka siirretään teksti tason alle Layers-paletissa.

Täytetään valinta mustalla värillä.

Siirretään alla oleva musta teksti hieman sivuun, mihin suuntaan varjon kuuluisi osua.

Sumennetaan varjoa komennolla Filter --> Blur --> Gaussian Blur...:

Gaus-sumennuksen säde tulee säätää sopivaksi halutun efektin kannalta.

Varjon tummuttaa voi säätää sen tason peittävyyttä (Opacity) pienentämällä, jolla varjo sijaitsee. Tämän jälkeen voi vielä siirtää varjoa parempaan paikkaan, jos siltä tuntuu.

 

Lopuksi tasot yhdistetään (Flatten Image)ja avot, hieno tekstikuva on valmis.

Samaa tekniikkaa voi soveltaa varjojen luontiin myös muille objekteille, kuten näissäkin ohjeissa valikoille ja koulun sivuilla kaikille pikku esineille. Kohdistamalla varjon sisältävään tasoon muunnoksia, kuten esim. vapaa muunnos (Free Transform tai Transform --> Distort) voi luoda varjon, joka luo kuvaan perspektiiviä kuten seuraavassa esimerkissä lumikengille on tehty.

Varjojen muunnos tehdään seuraavasti. Valitse taso (Layer), jolla varjo sijaitsee. Valitse Transform --> Distort:

Tällöin aukeaa ikkuna, jossa varjo on ympäröity nelikulmiolla. Nyt nelikulmion kulmista hiirellä vetämällä voi varjon muotoilla uudestaan haluamakseen.

Jos on paljon kohteita mihin tulee tehdä samanlainen varjo kannattaa siitä nauhoittaa makro, jolloin suurin osa tässä luetelluista komennoista voidaan toteuttaa yhdellä napin painalluksella.

 

Edellinen Seuraava

Photoshop
(v.CS2 eng)

Kuvan koko
Taivaanrannan oikaisu
Rajaus
Tummuus ja Kontrasti
Värikylläisyys
Värisävy
Väritila
Käyrät
Terävöitys
Tasojen käyttö
Retusointi
Sulatus
Tekstikuva
Varjo
Raw-kuvat
Linssivirheet
Panoraama
Sävylaajennus

Photoshop
(v.7 fin)

Kuvan koko
Taivaanrannan oikaisu
Rajaus
Tummuus ja Kontrasti
Värikylläisyys
Värisävy
Väritila
Käyrät
Terävöitys
Tasojen käyttö
Retusointi
Sulatus
Tekstikuva

Alkuun