Tekstikuvan tekeminen

Tekstikuvat ovat netissä hyvin tavallisia esim. otsikkoina, kun halutaan saada aikaiseksi tekstiä jollain tietyllä fontilla, jota ei välttämättä löydy vastaanottajan koneelta. Seuraavassa käymme läpi komennot, joiden avulla sain aikaiseksi seuraavanlaisen tekstin tälle sivulle:

Ensimmäiseksi pitää luoda tekstiä varten riittävän suuri tyhjä kuva, joka täytetään halutulla pohjavärillä.

Piirtovärillä ja Taustavärillä tarkoitetaan työkaluvalikossa olevia värillisiä neliöitä, joista piirtoväri on päällä oleva ja Taustaväri on alla oleva väri.

Tämän jälkeen kirjoitetaan teksti tekstivalintatyökalulla, jolloin Photoshopin valikkorivin alle ilmestyy kuvassa olevan kaltainen työkaluvalikko. Valikon sisältö on vasemmalta oikealle:
1. Kirjoitussuunta
2. Fontti
3. Fonttin tyyppi (lihavointi, kursivointi ym.)
4. Fontin koko
5. Fontin reunaefektit (terävä, pehmennys ym.)
6. Kappaleen tasaus oikealla ja vasemmalla
7. Fontin väri.
Aivan oikeassa reunassa on OK!-merkki, jota painetaan, kun muokkaus on valmis.

Nyt seuraavaksi tehdään tekstille varjo. Se aloitetaan valitsemalla itse teksti taustasta. Helpoiten se tapahtuu valitsemalla tekstin värialue.

Kuvassa valinnan tulisi näyttää tältä:

Luodaan uusi taso, joka siirretään teksti tason alle tasot paletissa.

Täytetään valinta mustalla värillä.

Siirretään alla oleva musta teksti hieman sivuun, mihin suuntaan varjon kuuluisi osua.

Sumennetaan varjoa komennolla Suodin --> Suomenna --> Gauss-sumennus:

Gaus-sumennuksen säde tulee säätää sopivaksi halutun efektin kannalta.

Varjon tummuttaa voi säätää sen tason peittävyyttä pienentämällä, jolla varjo sijaitsee. Tämän jälkeen voi vielä siirtää varjoa parempaan paikkaan, jos siltä tuntuu.

Lopuksi tasot yhdistetään ja avot, hieno tekstikuva on valmis.

Samaa tekniikkaa voi soveltaa varjojen luontiin myös muille objekteille, kuten näissäkin ohjeissa valikoille ja koulun sivuilla kaikille pikku esineille. Kohdistamalla varjon sisältävään tasoon muunnoksia, kuten esim. vapaa muunnos voi luoda varjon, joka luo kuvaan perspektiiviä. Jos on paljon kohteita mihin tulee tehdä samanlainen varjo kannattaa siitä nauhoittaa makro, jolloin suurin osa tässä luetelluista komennoista voidaan toteuttaa yhdellä napin painalluksella.

 

Edellinen Seuraava

Photoshop
(v.CS2 eng)

Kuvan koko
Taivaanrannan oikaisu
Rajaus
Tummuus ja Kontrasti
Värikylläisyys
Värisävy
Väritila
Käyrät
Terävöitys
Tasojen käyttö
Retusointi
Sulatus
Tekstikuva
Varjo
Raw-kuvat
Linssivirheet
Panoraama
Sävylaajennus

Photoshop
(v.7 fin)

Kuvan koko
Taivaanrannan oikaisu
Rajaus
Tummuus ja Kontrasti
Värikylläisyys
Värisävy
Väritila
Käyrät
Terävöitys
Tasojen käyttö
Retusointi
Sulatus
Tekstikuva

Alkuun