Uuden sivun aloittaminen

Uusi dokumentti aloitetaan valitsemalla File --> New:

Valinnasta aukeaa seuraavanlainen ikkuna:

Tässä ikkunassa valitaan erilaisista sivupohjista se, mikä sopii parhaiten uuden sivun pohjaksi. Default Template on hyvä lähtökohta normaalille perussivulle. Oman yksilöllisen pohjan voi luoda tallentamalla sen html muodossa kansioon Homesite/Wizards/HTML.

Koodina näin luotu uusi sivu näyttää tältä:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>
Untitled</title>
</head>

<body>

 

</body>
</html>

Tässä voidaan dokumentin nimi muuttaa vielä kuvaavammaksi, eli korvata teksti Untitled dokumenttia kuvaavaksi otsakkeeksi, joka sitten näkyy selaimen yläpalkissa kun sivulla ollaan. Body tagien sisään tulee sitten se varsinainen dokumentin sisältö.

Edellinen Seuraava

Dreamwea-
ver

Käyttöliittymä
Uuden avaus
Väriasetukset
Tekstin kirjoittaminen
Kuvan sijoittaminen
Otsikon laatiminen
Linkit
Taulukot
Kehykset
Aktiivinen kuva
Sivupohja
Sivujen julkaisu
Puhekupla GE:hen

Homesite

Uuden avaus
Väriasetukset
Tekstin kirjoittaminen
Kuvan sijoittaminen Otsikon laatiminen
Linkit
Taulukot
Kehykset
Aktiivinen kuva

Alkuun