Sivupohjien käyttö

Lähes kaikki kehysrakenteiden tärkeimmät edut saavutetaan myös sivupohjien käytöllä ilman kehysten käyttöön liittyviä pahimpia ongelmia eli sitä, että hakukoneilla päädytään vain kehysrakenteen sisältösivuun ilman että navigaatiopalkki on auki. Sivupohjien käyttö mahdollistaa sivustoon liittyvien ulkonäkömuutosten tekemisen vain kerran niin, että ne päivittyvät kaikkiin sitä sivupohjaa hyödyntäviin sivuihin. Huomaa, jotta sivupohjien käyttö olisi mielekästä tulee meillä olla laadittuna sivusto, johon sivupohjaa sovelletaan (kts. seuraava kohta). Sivupohjien luominen kannattaa aloittaa sillä, että laatii sivun, jossa on kaikki ne elmentit, jotka toistuvat kaikkilla sivupohjaa käyttävillä sivuilla ja tämän jälkeen tallentaa sivun sivupohjana (File --> Save as Template) :

Valinnasta aukeaa seuraavanlainen ikkuna jossa sivupohjalle annetaan nimi:

Tämän jälkeen määritellään kohdat (editable regions), jotka eroavat varsinaisilla sivuilla:

Muokattavalle alueelle kannattaa antaa sisältöä kuvaava nimi:

Myöhemmin kun sivupohjaan tekee muutoksia tulee sivut päivittää muutoksia vastaaviksi:

Tässä ikkunassa määritellään se päivitetäänkä koko sivusto vai vain osa. Painamalla Start päivitys alkaa:

Uuden dokumentin määritteleminen noudattamaan sivupohjaa tapahtuu valitsemalla Templates --> Apply Template to Page:

Nyt aukeaa sivu, josta voi valita sen sivupohjan, mitä sovelletaan tähän sivuun:

Sivupohjaan liittyvät komennot toteutetaan kommentteina, jotta ne eivät häiritsisi selainten toimintaa. Koodi-ikkunassa sivupohjasta tuleva koodi näkyy harmaana, merkkinä siitä, että siihen ei pysty tekemään sivukohtaisia muutoksia, vaan sitä tulee muokata itse sivupohjassa:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html><!-- InstanceBegin template="/Templates/Sivupohja.dwt" codeOutsideHTMLIsLocked="false" -->
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Maisema ja aika - lehdist&ouml;sivut</title>
<!-- InstanceBeginEditable name="head" -->
<!-- InstanceEndEditable -->

 

Edellinen Seuraava

Dreamwea-
ver

Käyttöliittymä
Uuden avaus
Väriasetukset
Tekstin kirjoittaminen
Kuvan sijoittaminen
Otsikon laatiminen
Linkit
Taulukot
Kehykset
Aktiivinen kuva
Sivupohja
Sivujen julkaisu
Puhekupla GE:hen

Homesite

Uuden avaus
Väriasetukset
Tekstin kirjoittaminen
Kuvan sijoittaminen Otsikon laatiminen
Linkit
Taulukot
Kehykset
Aktiivinen kuva

Alkuun