Uuden sivun aloittaminen

Uusi dokumentti aloitetaan valitsemalla File --> New:

Valinnasta aukeaa seuraavanlainen ikkuna:

Tässä ikkunassa valitaan erilaisista sivupohjista se, mikä sopii parhaiten uuden sivun pohjaksi. Basic page ja siellä HTML on hyvä lähtökohta normaalille perussivulle. Document Type-kohdassa määritellään, mitä HTML määritelmää sivu noudattaa. Ellei käytä mitään erikoisempia komentoja tällä ei liene hirveästi merkitystä, mitä asetusta käyttää.

Koodina näin luotu uusi sivu näyttää kutakuinkin tältä:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>
Untitled</title>
</head>

<body>

 

</body>
</html>

Tässä voidaan dokumentin nimi muuttaa vielä kuvaavammaksi, eli korvata teksti Untitled dokumenttia kuvaavaksi otsakkeeksi, joka sitten näkyy selaimen yläpalkissa kun sivulla ollaan. Body tagien sisään tulee sitten se varsinainen dokumentin sisältö. Otsikko voidaan vaihtaa myös Page Properties-ikkunassa, kuten seuraavassa kohdassa opastetaan.

 

Edellinen Seuraava

Dreamwea-
ver

Käyttöliittymä
Uuden avaus
Väriasetukset
Tekstin kirjoittaminen
Kuvan sijoittaminen
Otsikon laatiminen
Linkit
Taulukot
Kehykset
Aktiivinen kuva
Sivupohja
Sivujen julkaisu
Puhekupla GE:hen

Homesite

Uuden avaus
Väriasetukset
Tekstin kirjoittaminen
Kuvan sijoittaminen Otsikon laatiminen
Linkit
Taulukot
Kehykset
Aktiivinen kuva

Alkuun